logo Aeroklub Trnava Aeroklub Trnava

Joomla gallery by joomlashine.com

LETISKO BOLERÁZ

 


 Letisko Boleráz - Štefan Banič  

 

 Status: neverejné vnútroštátne letisko


ICAO kód: LZTR 
Volací znak: Boleráz prevádzka
Frekvencia: 123,5 MHz
Povolená prevádzka: VFR
Vedúci letovej prevádzky: Ing. Martin Necpal
Prevádzkové obmedzenia: Od 1500ft MSL začína TMA Bratislava. 
Poloha: 9 km GEO 333° Trnava
Vzťažný bod letiska: 48°27’16”N / 17°31’05”E
Nadmorská výška: 200m/656ft

 Vzletová a pristávacia dráha (VPD)

Povrch: Tráva
Označenie dráh: 32, 14
Zemepisný smer: 320°, 140°
Rozmery: 1200x150 m
Pozdĺžny sklon: V smere VPD 140° 1,7 %
Priečny sklon: Žiadny
Únosnosť: 5 700kg / 0,7 MPa
Okruhy: Dráha 14 ľavé, Dráha 32 pravé

 Vzletová a pristávacia plocha (VPP)

Voľná pristávacia plocha: 2750m X 200m

  Vybavenie:

Reštaurácia v Bolerázi, alebo Smoleniciach. V areáli letiska počas plnej sezóny funguje bar. 
Kapacity pre hangárovanie a ubytovanie na letisku sú obmedzené, odporúčame kontaktovať aeroklub.

 

Mapa letiska na google maps

 


 Airport Boleráz (Štefan Banič Airport Boleráz) 

 

 Status: national non-public airport

 

ICAO code: LZTR 
Callsign: Boleráz prevádz
ka
Frequency: 123,5 MHz

Allowed operation: VFR
Operations manager: Ing. Martin Necpal
Operation limitations: From 1000ft/300m AGL TMA Bratislava 
Location: 9 km GEO 333° Trnava
Airport Reference Point: 48°27’16”N / 17°31’05”E
ELEV/Altitude: 200m/656ft

 Runway (RWY)

Surface: Grass
Marking: 32, 14

Azimuth: 320° - 140°
Dimensions: 1200x150 m
longitudinal slope: Direction RWY 140° 1,7 %
lateral slope: NIL
Load Bearing: 5 700kg / 0,7 MPa
Circuits: RWY 14 left, RWY 32 right

 RWY dimensions include thresholds and taxiway strip : 2750m X 200m

 Supplies:

 Restaurant in Boleráz and Smolenice. Bar at the airport during season. 
 Hangar and accommodation are limited. Please contact Aeroclub Trnava in advance.


Airport location on google maps